Menu

Patos

_ omkring

Patos

INNOVATION

Tankestrøm er en projektorienteret konsulentvirksomhed, som tilbyder rådgivning
og kvalitativ research med fokus på praksisorienteret organisatorisk innovation.

Teoretisk fundament

Min rådgivning er baseret på et teoretisk fundament, der udfordrer grundantagelser, som vi normalt tager for givet – alt fra strukturer til viden, idéer, koncepter osv.

Fundamentet er baseret på kritiske, videnskabelige teorier, der gør det muligt for mig at udfordre grundlæggende tankemønstre og dermed identificere muligheder for innovation og simplificering.

work photo 1 1 1

“triangle-head“

Arbejde med værdi

Det teoretiske fundament gør mig i stand til at praktisere dybsindig kritisk tænkning – med fokus på at identificere meningsfuldt arbejde med reel værdi.

Jeg praktiserer dette ved at spille en aktiv rolle i en udviklingsproces, hvor jeg sideløbende studerer de interne arbejdsgange og -praksisser i jeres organisation.

Skiftende perspektiv

Min rådgivning vil bidrage til en ændret bevidsthed, der vil få jer til at udfordre den almene og til tider overfladiske måde at forstå arbejde, viden og værdi.

Enhver medarbejder kan drage fordel af dette, og de involverede vil begynde at gribe arbejdsrelaterede udfordringer an på nye måder.

triangle-eye

KVALITATIV RESEARCH

Tankestrøm tilbyder dybdegående organisatorisk
etnografi i forlængelse af min rådgivning.

Ubevidst adfærd

Hverdagens grundlæggende arbejdsgange og tankemønstre bliver sjældent evalueret og udfordret i en organisation eller virksomhed.

I de fleste tilfælde har de pågældende praksisser og mønstre resulteret i ubevidst adfærd, og der er derfor behov for en ikke-indviet, udefrakommende, for at kunne identificere de arbejdsrelaterede blinde vinkler.

work photo 2

“triangle-head“

Arbejdspraksis

Min kvalitative research fokuserer på menneskers praksis og arbejdsgange – med det formål at gøre dem opmærksomme på arbejdsrelateret adfærd, som de normalt tager for givet, og dermed ikke forholder sig kritisk til.

Min research er primært baseret på deltagerobservation og semistrukturerede interviews. Jeg vil tilbringe tid med forskellige medarbejdere i forskellige arbejdssituationer og dermed få førstehåndserfaring med jeres organisatoriske praksis, struktur og dynamik.

Evaluere centrale mønstre

Omdrejningspunktet for min todelte service er en dybdegående analyse af underliggende, og ofte ubevidste, praksisser og dynamikker – i arbejdsgange og den organisatoriske struktur.

Sammen vil vi udfordre strukturer, viden, design, idéer og koncepter, som I normalt tager for givet, og I vil begynde at arbejde mere simpelt, meningsfuldt og effektivt.

labyrinth-180x180-3

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Top