Menu

Logos

_ teori

Logos

FORVRÆNGET PERSPEKTIV

Følgende er en kort introduktion til nogle af de teorier, der udgør mit teoretiske fundament.
Sammen bidrager de til en påmindelse om, at det, vi ser, ikke er alt, der er.

Anamorfose

Ambassadørerne (1533), et maleri af Hans Holbein den yngre, er et maleri om de ting, vi ikke kan se. Holbein har placeret en genstand i den forreste del af maleriet, og objektet er blevet strakt i perspektiv. Objektet skaber en visuel undren, og det giver dig et valg: Vælg at se objektet, og alt andet bliver forvrænget – eller omvendt, afhængigt af den stilling, du tager.

Maleriet skaber en kontrast mellem, hvad mennesket har opnået historisk, gennem vores undersøgelse af verden, og grænserne for jordisk liv og jordisk vision, og menneskets viden. Objektet, det overnaturlige eller transcendente, er repræsenteret på en måde, der ikke er i overensstemmelse med perfekt illusionisme.

The Ambassadors 3

Forandringsproces

Ved at tilgå viden som noget dynamisk, der produceres af mennesker gennem praksis, kontra viden som noget, der kan deles, opnås og overføres, så bliver fokus den dynamiske relation og sammenhæng mellem de involverede aktører og faktorer.

Det er ifølge denne tankegang essentielt at have større fokus på at skabe et mulighedsfelt for, at medarbejderen kan få plads til praktisere den ønskede adfærd i organisationen. Dette gøres gennem konkrete handlinger og forandringsprocesser over tid.

Dybsindig arbejde

Arbejde med dybde kræver tid og plads, men det er de færreste, som tager sig tid til synke ned i deres arbejde, hvor der kan tænkes nye tanker og dybere sammenhænge. Psykologen Mihaly Csikszentmihalyi bruger begrebet flow til at beskrive en ændret sindstilstand, som vi kan opnå, når vi arbejder dybt.

At være i flow er en tilfredsstillende, fantastisk oplevelse af at være dybt engageret i et stykke arbejde, hvor vi opnår en frihed til at tænke og handle anderledes. Vi er på vores bedste – vi er fuldt engageret og helt til stede.

Objektiv sandhed

Vision i videnskab har været brugt til at betegne et spring ud af den markerede krop og ind i et erobrende blik uden position, ifølge professor Donna Haraway.

Udviskning af subjekter og situationer er det, der producerer “objektiv viden”, når du ser verden og vores videnskabelige tradition fra Haraways position. Autoriteten til at se og ikke blive set, at repræsentere og på samme tid undslippe repræsentation, sletter i bund og grund det arbejde, der er nødvendigt for at skabe viden.

Haraway har kaldt det et “gude-trick”, og vi er med tiden begyndt at tage det for givet.

The Air Pump 3

Udførelse af verden

I modsætning til europæisk kosmologi, ser australske aboriginals ikke verden som en overflade med funktioner. Verden er ikke blot et rum beboet af mennesker. I stedet ser aboriginals verden som en proces af skabelse og genskabelse.

De ting, vi er i stand til at se, og dermed adressere, afhængigt af vores position, er ikke kun anvendelig for et maleri som Ambassadørerne. Det er en metafor for forholdet mellem et pågældende verdenssyn og de muligheder og begrænsninger, dette verdenssyn indebærer.

Videnskabelige objekter

Fysiker, historiker og filosof af videnskab, Thomas Kuhn, hævdede, at et videnskabeligt paradigme er en ganske særlig form, som håndterer de videnskabelige objekter i henhold til dens form. Objekterne er formet af formen, gennem sine kriterier, eller love, for forståelse og skildring af objekterne.

Det dominerende verdenssyn i vores samfund er baseret på vores videnskabelige tradition. Denne tradition begyndte i det syttende århundrede i England, og det har medført både muligheder og begrænsninger.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Top